IDNC


مونترال

ساختمان

تعمیرات ساختمان

تماس با IDNC
IDNC

ارائه کلیه خدمات ساختمانی شامل طراحی فضاهای ساختمانی ، نو سازی و همچنین پیاده سازی فضای مورد نظر شما

دارای مجوز رسمی از RBQ


اطلاعات تماس

3735, Rue Wellington
H4G 1v1

Montreal, QC

514-932-6887

866-855-1076

http://www.idnc.ca

info@idnc.ca

دسته بندی ها

ساختمان

تعمیرات ساختمان


به اشتراک گذاری این کسب و کار

در صورتی که اطلاعات وارد شده صحیح نمی باشد، لطفا ما را در تصحیح و تکمیل این اطلاعات یاری رسانید

ثبت درخواست اصلاح یا تکمیل اطلاعات

شما هم با ثبت رایگان کسب و کارتان در یاسان ، در میان جامعه ی ایرانی مقیم کانادا دیده شوید

کسب و کار خود را در یاسان ثبت نمایید