وارد کردن ایمل و نام جهت ثبت یک سوال اختیاری می باشد. بعد از اینکه به سوال شما پاسخ داده شود سوال و پاسخ بر روی سایت قرار می گیرد و در صورتی که ایمیلی از طرف شما در اختیار ما قرار گرفته شده باشد،پاسخ از طریق ایمیل نیز برای شما ارسال می شود.

یاسان در راستای احترام به حقوق افراد نام فردی که سوالی را پرسیده است در سایت نمایش نمی دهد و این نام تنها برای پیگیری های آینده در صورت تمایل کاربر است.